• 011/4022-612

Čišćenje kulera i kućišta od prašine i prljavštine

Čišćenje aktivnih i pasivnih kulera i kućišta od prašine i prljavštine

Kod nas u servisu vršimo kompletan pregled rada računara, pa isto tako i čistimo komponente i kućišta od prašine i prljavštine. To obuhvata, čišćenje svake komponente i kulera od prašine i prljavštine, podmazivanje aktivnih delova kulera, čišćenje tački dodira kulera sa komponentama, nanošenje termalne paste na ta mesta i sklapanje komponenti i kompletnog računara u takvom stanju. Nakon toga testiramo rad kompletne konfiguracije, sa praćenjem temperaturnog nivoa svake komponente.

Zašto je bitno održavanje čistoće unutrašnjosti svakog računara?

Unutrašnjost računara, laptopa ili netbook-a je skrivena od očiju korisnika svojim kućištem  i na prvu pomisao nije je bitno održavati čistom, ali osnovna funkcija kućišta je nešto sasvim drugo.

Naime, od čistoće unutrašnjosti računara zavisi efikasnost hlađenja cele konfiguracije, a održavanjem dobre radne temperature komponenti i radni vek se višestruko povećava. Veliki temperaturni skokovi i velika temperaturna razlika prilikom hlađenja i grejanja komponenti, u stvari i jesu razlog najvećih kvarova i po nekad dovedu do totalne nefunkcionalnosti komponenti. Velika temperatura, pregrevanje, dovodi do najvećih kvarova i do najskupljih popravki.

Kako bi rekli, bolje je sprečiti nego lečiti, tako je i u ovom slučaju. Ako primetite da Vaš računar otežano radi ili se muči pri radu, ne čuje se normalno nego bučno, kontaktirajte nas jer je verovatno potrebno samo unutrašnjost dovesti u red. Takvu intervenciju platićete mnogo manje nego da dopustite da Vam se računar pokvari. Sprečite, a ne lečite, naš je savet.

ciscenje aktivnih i pasivnih kuleraKada se zaprljaju filteri na ulaznoj putanji (ako postoje), vazduh teže, a i u manjoj količini prolazi kroz njih i nedovoljan je za hlađenje komponenti i unutrašnjosti kućišta. A vazduh koji i prodje kroz takve filtere bude i suviše vruć zbog trenja pri ulasku kroz male otvore. Prljavština na aktivnim i pasivnim kulerima ne dozvoljava vazduhu da preuzima toplotu sa njih i dolazi do pregrevanja kulera i komponenti.

Prljavština na aktivnim, rotirajućim delovima kulera vremenom izazove ekscentar pri rotiranju i kuler postaje neprijatno bučan i sporije rotira, manje hladi. Sve su ovo i suviše male stvari, prave sitnice, a mogu da dovedu do velikog problema i velike glavobolje.

Kako funkcioniše hlađenje računara?

U daljem tekstu pokušaćemo u kratkim crtama da Vam objasnimo kako funkcioniše hlađenje računara, i nakon isčitavanja teksta i sami ćete uvideti bitnost čistoće unutrašnjosti.

To ćemo Vam objasniti na primeru kućišta desktop računara, ali hlađenje laptop ili netbook računara funkcioniše na isti način, samo je kućište drugačije oblikovano i manje, zbog mogućnosti koje dozvoljava minijaturizacija komponenti, jer se takve komponente manje zagrevaju i tačke dodira sa kulerima su manje.

Sve se zasniva na strujanju vazduha, u koliko u računar nije inplementiran sistem vodenog hlađenja, koji je sigurniji i mnogo  efikasniji, ali za standardan kućni računar i prosečnog korisnika zaista nije potreban.

Na sledećoj slici prikazano Vam je, jednostavnim grafičkim prikazom, neko kućište desktop računara sa osnovnim komponentama, a strelicama je naznačena moguća putanja vazduha koji cirkuliše kućištem. Plave strelice su hladan vazduh a crvene zagrejan.

ciklus strujanja vazduha kroz kuciste

Svaki računar, laptop ili netbook ima aktivne i pasivne kulere u svojoj unutrašnjosti, na kućištu ili na komponentama i hladjenje svakog takvog uređaja zasniva se na strujanju vazduha, sobne ili niže temperature, kroz unutrašnjost odgovarajućeg kućičta.

Da bi vazduh prošao kroz kućište on prvo uđe iz spoljašnje sredine, prodje pored komponenti, preuzme toplotu sa njih, zagreje se i onda izlazi opet u spoljašnju sredinu. Bez obzira koliko bila čista okolina računara ili kakvi se filteri nalazili na ulaznoj putanji vazduha, računar se pre ili kasnije zaprlja, jer je zaista majstor za skupljanje najsitnijih prljavština. i potreban mu je zahvat čišćenja.

Vazduh ulazi u kućište sa prednje strane kućišta, gde se i nalaze otvori namenjeni za to (na slici je ulazna putanja označena brojem “1”).

Vazduh na ulaznoj putanji je sobne temperature i kao takav prvo prolazi pored hard diska i od HDD-a preuzima malo temperature jer HDD i nije konstruisan da radi na nešto ekstremno visokoj radnoj temperaturi (na slici označeno brojem “2”). Tako zagrejan vazduh na nešto višoj temperaturi od sobne odlazi dalje u kućište.

Struji preko svih čipova na matičnoj ploči (na slici je neki od čipova označen brojem “3”), struji preko memorijskih modula (“4”), hladi grafičku karticu, što je još efikasnije ako grafička kartica poseduje aktivno hlađenje, odnosno aktivan kuler (“5”), struji oko procesora i aktivan deo kulera na procesoru prihvata takav vazduh i hladi svoj pasivan deo (na slici broj “6”).

Sada je vazduh već dosta visoke temperature i izlazi iz kućišta nekom od izlaznih putanja (“7”) ili kroz samo napajanje računara, jer napajanje poseduje aktivan kuler koji izvlači vruć vazduh iz samog napajanja ali i kućišta (na slici broj “8”). To je ciklus koji se ponavlja dokle god je računar u radu, i održanje tog ciklusa konstantnim, omogućava stabilan rad računara.

Kako poboljšati hlađenje računara?

Najjednostavniji način da poboljšate hlađenje računara, u koliko je to i potrebno, jeste da nam se javite i da za prvu ruku očistimo računar, komponente, postojeće kulere i da ih podmažemo i dovedemo u normalan rad. Tom prilikom zamenićemo i termalnu pastu na tačkama naleganja kulera na komponente.

Možemo opciono dodati ventilatore na poleđini kućišta (na slici u predhodnom poglavlju ovi ventilatori su označeni brojem “7”), oni služe da izduvavaju vreo vazduh iz računara. Možemo da dodamo i ventilator na prednjoj strani, koji služi da uvlači hladan vazduh u kućište i da obezbedi dovoljno vazduha za hlađenje komponenti (“1”). U koliko ni to nije dovoljno, a obično jeste, onda ćemo pristupiti nekim drugim metodama, do kojih smo došli dugogodišnjim radom u ovoj struci odnosno dugogodišnjim iskustvom.

Neka kućišta, koja su bolja, ali i skuplja poseduju mnogo više otvora za uvoz i izvoz vazduha, a poseduju i drugačiju konstrukciju i tok vazduha, za koji su se pobrinuli konstruktori u firmama koje ih proizvode, a proračunali su da je takav tok vazduha efikasniji. Takva kućišta su obišno i veća ali i vizuelno lepša.

Dakle, hlađenje računara, odnosno dodavanje ventilatora na kućište, osim funkcionalne ima i vizuelnu komponentu. Ventilatori koji se stavljaju, mogu da budu različitih dimenzija, da poseduju led diode različitih boja, čijim isijavanjem se postiže lep vizuelni efekat i prijatnost rada računara u zamračenoj sredini, ili potenciometre za promenu brzine.

Uglavnom, javite nam se, a mi ćemo Vam objasniti kakve sve opcije Vam stoje na raspolaganju u našem servisu. Pobrinućemo se da pored vizuelnog efekta koji želite da postignete, obezbedimo i maksimalnu funkcionalnost inplementirane opreme u kućište.

I samo još jednom da napomenemo – Sprečite, a ne lečite. Dobro došli u naš servis računara.